Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisDrauge su Visuotine Bažnyčia pradėjome TIKĖJIMO METUS.

Kviečiame lankytis naujoje TIKĖJIMO METŲ SVETAINĖJE

Taip pat šiame puslapyje rasite TIKĖJIMO METŲ naujienas iš Lietuvos ir lietuviškų bendruomenių visame pasaulyje

Popiežiaus BENEDIKTO XVI katechezės
Trečiadienio bendrosiose audiencijose popiežius pateikia trumpą mokymą, kurį vadiname katecheze. Paprastai jos tema atspindi to meto liturginę šventę ar laikotarpį. Kartais audiencijose tęsiamas koks nors pasirinktas mokymų ciklas.

Popiežius Benediktas XVI savo tarnystę 2005 m. pradėjo tęsdamas savo pirmtako Jono Paulius II katechezių pagal psalmes temą, po to pateikė katechezių ciklą apie apaštalus ir jų sekėjus, minimus Apaštalų darbuose. Tolesni katechezių ciklai skirti Bažnyčios Tėvų, apaštalo Pauliaus, viduramžių teologų ir šventųjų vyrų, Bažnyčios moterų asmenybėms ir paveldui aptarti. Kunigų metais popiežius daugelyje katechezių gvildeno kunigystės prasmę ir reikšmę. Vėliau jis skaitė katechezių apie maldą ciklą. Pradėdamas Tikėjimo metus popiežius Benediktas XVI ėmėsi tikėjimo temos.

Šiame puslapyje – į lietuvių kalbą išverstų mokymų chronologinis sąrašas. Teminių katechezių ciklų sąrašus rasite atskiruose puslapiuose.
Tikėjimo metai | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Tikėjimo metų himnas
1, 2 ir 6 stulpelius lietuvių kalba gieda jungtinis Marijos radijo choras,
vad. Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė


1. Kelyje nuo lūkesčių apsunkę
esam gundomi nakties.
Sutinki mus, apreiški savo Tėvą,
Tu – Aukščiausiojo Sūnus.
  Credo Domine, credo.
Su keliaujančiais tarp mūsų šventaisiais,
Viešpatie, Tau sakom:
  Adauge, adauge nobis fidem.
  Credo Domine, adauge nobis fidem.
Tikėjimo metai | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

USCCB News: EVANGELIZATION AND CATECHESIS HEAD SHARES ‘SEVEN THINGS CATHOLICS SHOULD KNOW ABOUT THE NEW EVANGELIZATION’
WASHINGTON—To honor the fiftieth anniversary of the Second Vatican Council and the twentieth anniversary of the Catechism of the Catholic Church, Pope Benedict XVI has announced a Year of Faith, starting October 11 and ending November 24, 2013, to strengthen the faith of Catholics and draw the world to faith by their example. The Year of Faith is meant to reflect one of the themes of Pope Benedict’s pontificate, the New Evangelization.

Peter Murphy, D.Min., executive director of the Secretariat of Evangelization and Catechesis of the U.S. Conference of Catholic Bishops (USCCB), shares “Seven Things Catholics Should Know About the New Evangelization.” Murphy, who is in Rome as an auditor of the October 7-28 Synod of Bishops on the New Evangelization, offers:
United States Conference of Catholic Bishops - News | Versija spausdinimui  Siųsti draugui | USCCB News

USCCB News: FOR ALL SAINTS DAY AND THE YEAR OF FAITH: ‘TEN SAINTS WHO WERE GREAT EVANGELIZERS’
WASHINGTON—To honor the fiftieth anniversary of the Second Vatican Council and the twentieth anniversary of the Catechism of the Catholic Church, Pope Benedict XVI has announced a Year of Faith, starting October 11 and ending November 24, 2013, meant to strengthen the faith of Catholics and draw the world to faith by their example. Pope Benedict encourages Catholics to study the lives of the saints as part of the Year of Faith in order to follow their example.

Jeannine Marino, program specialist for the Secretariat of Evangelization and Catechesis of the U.S. Conference of Catholic Bishops (USCCB) offers “10 Saints Who Were Great Evangelizers” in honor of the Year of Faith and All Saints Day, which the Church celebrates on November 1. Marino is a canon lawyer who has served as a postulator and advisor to several canonization causes. A postulator conducts research into the life of a proposed saint. Marino offers:
United States Conference of Catholic Bishops - News | Versija spausdinimui  Siųsti draugui | USCCB News

AdresasMaldos


Malda už kunigus
Kunigo malda


Sutvirtinimo sakramento ruošos vadovėlisBiblijos centras: Nuostabus dalykasNuoširdžiai dėkojame už paramą


Prisikelimo Bankelio Kredito Kooperatyvas


Villa Lituania - svečių namai Romoje