Oi Kalėda, Kalėda... 32-asis Toronto lietuvių choro Volungė ir Prisikėlimo parapijos kalėdinis muzikos ir maldos vakaras
Data: 2017 12 12 @ 00:00:00
Tema:


Ilgamete tradicija tapo, kad užmiršę kasdieninį šurmulį, torontiečiai susirenka į kalėdinės muzikos koncertą Toronto Prisikėlimo parapijoje.
Koncerte gražiai skambėjo dainos ir giesmės atliekamos Toronto Prisikėlimo Parapijos vaikų choro (vadovaujamo Danutės Biskienės, Dalios Viskontienės ir Danguolės Radtkės) ir Prisikėlimo Parapijos kanklininkų ansamblio (vadovaujamo Aleksandros Valaitis ir Žibutės Janeliūnas). Bažnyčios skliautuose aidėjo Volungės choro balsai (vadovaujamo Dalios Viskontienės ir Danguolės Radkės). O kai visi susirinkusieji užtraukė bendrą giesmę, tos giesmės garsai girdėjosi net ir už bažnyčios sienų. Kartu su visais giedojo garbingi svečiai iš Lietuvos - Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Mississauga Kankinių parapijos klebonas Nerijus Šmerauskas, prelatas Edmundas J. Putrimas.Šio renginio nuotraukos
Mindaugo Navicko nuotraukų albumasŠis straipsnis nuo Sielovada
http://www.lietuviai.ca/sielovada

Šio straipsnio adresas:
http://www.lietuviai.ca/sielovada/modules.php?name=News&file=article&sid=14399