Paskirtas Popiežiškas Šv. Silvestro medalis
Data: 2017 11 10 @ 00:00:00
Tema:


Šv. Sostas paskyrė Popiežiškąjį Šv. Silvestro medalį Viktorui Nakui, pasižymėjusiam savo katalikiškumu profesiniame ir bendruomeniniame gyvenime. Popiežiškasis Šv. Silvestro ordinas buvo įsteigtas popiežiaus Pijaus X 1905 metais pagerbti veiklius katalikus, remiančius visuotinę katalikišką veiklą.

Viktoras Nakas 17 metų dirba The Catholic University of America, Washington, DC. Šalia kitų pareigų jis padėjo suorganizuoti popiežiaus Pranciškaus vizitą The Catholic universitete 2015 metais ir tuo metu buvo universiteto atstovas spaudai bei Lietuvos Respublikos ambasadai JAV-se. Jis pirmininkavo Washington, DC, Nacionalinės katedros Šiluvos lietuvių koplyčios 50 metų jubiliejaus iškilmėms 2016 metais, kuriose dalyvavo JAV Vyskupų konferencijos pirmininkas ir Louisville ordinaras arkivyskupas Juozas E. Kurtz, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ, keturi chorai iš JAV ir Kanados, daugiau kaip du tūkstančiai dalyvių. Taip pat ta proga bazilikoje buvo surengta pusmetį rodoma paroda apie Šiluvą Lietuvoje ir jos koplyčios istoriją. V. Nakas daug metų dalyvavo ir buvo uolus veikėjas lietuvių bendruomenėje.

2008 metais jam buvo paskirta prestižinė premija „Clarence Walton Administrator of Year, The Catholic University of America“ ir jis yra gavęs daugiau kaip 55 premijų iš The Catholic University Visuomeninių reikalų skyriaus.

*Apdovanojimas įvyks

„Epiphany Catholic Church“, 2712 Dumbarton Avenue, Washington, DC
po 12 val. Šv. Mišių 2017 m., spalio 29 d.

Prelatas Edmundas E. Putrimas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas
užsienio lietuviams katalikams
putrimas@sielovada.org

Apdovanojimo ceremonijos nuotraukos - fotografas Rimas CikotasŠis straipsnis nuo Sielovada
http://www.lietuviai.ca/sielovada

Šio straipsnio adresas:
http://www.lietuviai.ca/sielovada/modules.php?name=News&file=article&sid=14388