Sausio 22 dieną Brighton Parko (Čikaga, JAV) parapijoje kardinolas Blase Cupich koncelebruos Šv. Mišias
Data: 2017 01 18 @ 00:00:00
Tema:


Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL), šį sekmadienį, sausio 22 dieną, 10:00 v. r. per lietuviškas Šv. Mišias švęsime 3-čiąjį eilinį metų sekmadienį. Eucharistijos šventimą atnašaus kunigas Gediminas Keršys.

Vėliau tą dieną, 12:30 v. p. p. Šv. Mišias koncelebruos kardinolas Blase Cupich. Nors pagrinde šios Šv. Mišios bus laikomos ispanų kalba, kelios dalys bus lietuviškai ir angliškai.

Kviečiame visus dalyvauti.Šis straipsnis nuo Sielovada
http://www.lietuviai.ca/sielovada

Šio straipsnio adresas:
http://www.lietuviai.ca/sielovada/modules.php?name=News&file=article&sid=14324