Argentinos Lietuvių Bendruomenės posėdis su Prelatu Edmundau Putrimu
Data: 2016 12 16 @ 00:00:00
Tema:


2016 m. gruodžio 3 d. Aušros Vartų lietuvių parapijoje Avellanedoje, įvyko ALB ALOST posėdis kuriame dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovados reikalams, PLB Valdybos Sielovados reikalų komisijos ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas Prelatas Edmundas Putrimas kartu su Argentinos lietuvių bendruomenės (ALB-ALOST) atstovais. Iš ALB-ALOST organizacijų į posėdį atvyko: „Nemuno“ Lietuvių Draugijos, „Mindaugo“ Lietuvių Draugijos, Susivienijimo Lietuvių Argentinoje (SLA), Argentinos Lietuvių Centro (ALC), Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos (ALJS), lietuviškos radijo valandėlės „Ecos de Lituania – Lietuvos Aidai“ ir Aušros Vartų parapijos pirmininkai ir atstovai.

Dar buvo kalbėta apie XX Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimą, kuris įvyks 2017 m. sausio mėn. 25-29 d. Argentinoje Buenos Aires sostinėje, Berisso, Lanus ir Avellanedoje. Tuo pačiu metu 28 ir 29 d. įvyks Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenės suvažiavimas ir Garbės Konsulo Suvažiavimas kartu su jaunimu.

Suvažiavime dalvaus LR generalinė konsulė Sao Paule p. Laura Guobužaitė ir URM užsienio lietuvių departamento direktorius p. Vytautas Pinkus.

Posėdyje balsuota ir priimta kad Juan Ignacio Fourment Kalvelis bus Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos Pietu Amerikos atstovo pavaduotoju. Posėdyje buvo aptartas svarbiausias tikslas – stiprinti ryšius tarp Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenių ypatingai Argentinos ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės.Šis straipsnis nuo Sielovada
http://www.lietuviai.ca/sielovada

Šio straipsnio adresas:
http://www.lietuviai.ca/sielovada/modules.php?name=News&file=article&sid=14314