Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisJaunimo sielovada: Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Patalpinta 2014 02 13 @ 23:00:00

2014-02-06 Sausio 30-ąją, jau pirmąją suvažiavimo dieną, į Vilje Lugane (viename Buenos Airių priemiestyje) esantį „Lietuvių centrą“ sugužėjo ne tik gausus Argentinos lietuvių jaunimo būrys, bet ir lietuvių iš kitų kontinento vietų: Urugvajaus, Brazilijos, Kanados bei JAV. Artėjant savaitgaliui dalyvių tik daugėjo.

Per pirmąsias dvi suvažiavimo dienas dalyviai aplankė jau minėtą „Lietuvių centrą“, taip pat ir kitą bendruomenę – „Susivienijimą lietuvių Argentinoje“, įsikūrusį šalia Buenos Airių esančiame Lanus mieste ir šiemet švenčiantį šimto metų jubiliejų.

Per likusias dvi dienas jaunimas patraukė į šiek tiek atokiau nuo Buenos Airių esantį Berisą, tituluojamą Argentinos imigrantų sostine, ir laiką leido šios savivaldybės stovyklavietėje. Čia vyko įvairios pramogos bei diskusijos. Vienomis svarbiausių diskusijos figūrų tapo aktyvusis Argentinos lietuvių bendruomenės veikėjas Juanas Ignacio Fourment Kalvelis bei prelatas Edmundas J. Putrimas, Kanados lietuvis, Toronte dirbantis su Kanados jaunimo bendruomene ir stipriai pamilęs Pietų Amerikos lietuvius. Jie skatino jaunimą dalintis mokslo patirtimi Vokietijoje esančioje lietuviškoje Vasario 16-osios gimnazijoje bei neseniai Vilniuje duris atvėrusiuose Lietuvių namuose. Diskutuota apie abiejų mokslo institucijų skirtumus bei bendrumus, apie naudą ir paradoksus, pavyzdžiui, kad Pietų Amerikos jaunimui mokslas Lietuvoje kainuoja kur kas brangiau nei ekonomiškai gerokai stipresnėje Vokietijoje.

Taip pat renginyje buvo dalinamasi mintimis ir apie 2013 metais Londone vykusį Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą, Europos lietuvių ir tolimesnio pasaulio lietuviškų bendruomenių skirtumus, nuo jų nutolusias aktualijas bei netolygų atstovavimą joms.

Suvažiavimas vyko lietuvių bei ispanų kalbomis, tačiau tarpusavy jaunimas bendravo ir angliškai bei portugališkai. Iš dalyvių buvo girdimas nusivylimas dėl to, jog Lietuva neatsiuntė savo atstovų į šį Pietų Amerikos lietuviams tokį svarbų renginį. Visgi jam baigiantis imta žarstyti sveikinimo žodžius jį organizavusiems Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos valdybos nariams bei visiems prisidėjusiems.

Renginys pasibaigė sekmadieninėmis Mišiomis bei tradiciniais argentinietiškais lauko kepsniais – asado. Apsidalinę dovanomis ir prisižadėję susitikti XVIII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime, kuris vyks 2015 metų sausio 14–18 d. Urugvajuje, jie atsisveikino tikindami, jog parveš savo bendruomenėms šio suvažiavimo įspūdžius bei naujai įgytą patirtį. Kai kurie užsiminė, jog susitikimo ilgai laukti neteks – jie jau planuojantys kelionę į liepos mėnesį vyksiančią Dainų ir Šokių šventę.

Gabrielė Petraitytė

Pastaba: Iš dienraščio Bernardinai.lt