Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: „Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ (Mk 1, 41)
Patalpinta 2018 02 11 @ 00:00:00

Vasario mėnesio vidurio sekmadienio Evangelija prieš pat Gavėnios pradžią pasakoja Jėzaus nuotykį pagydant raupsuotąjį. Šis, išskirtinis, pagydymas yra ženklus to, kad Jėzus būdamas ne tik Dievo Sūnus, bet taip pat ir Žmogaus Sūnus eilinį kartą peržengia ribas, nustatytas ne Dievo, o tik žmonių.

Per amžius raupsų liga buvo sunkiausias išbandymas susirgusiam žmogui, nes žmogus būdavo atskiriamas ne tik nuo visuomenės, bet ir nuo artimiausių šeimos narių, turėjo gyventi atmestą, paniekintą gyvenimą, neretai miško tankmės gilumoje ir uolų artumoje. Štai Pranciškaus Asyžiečio laikais, o tai buvo jau XII amž. po Kristaus, jei laukymės artumoje būtum sutikęs raupsuotąjį, jis privalėdavo skambinti varpeliu, taip įspėdamas apie pavojų užsikrėsti sunkia ir nepagydoma liga.

Šiandien mokslo tyrimai tvirtai teigia, jei prie gimusio kūdikio niekas neprisilies, jis veikiausiai neišgyvens. Kūdikiui yra būtinas rankų prisilietimas, fizinė šiluma. Savu laiku Jungtinių Tautų sveikatos komitetas tyrė, kodėl Ugandos vaikai patiria tokį didelį proteino stygių. Tačiau visų nuostabai buvo pastebėta, kad Ugandos kūdikiai auga bene pačiomis palankiausiomis sąlygomis visame pasaulyje. Didžiausia žala Ugandos vaikams prasidėdavo nuo dviejų metų amžiaus, kai jie būdavo įvedami į įvairiausius gentinius draudimus ir patirdavo milžinišką maisto trūkumą. Tuo tarpu kūdikystėje jie niekuomet nenustodavo motinos rankų šilumos ir artumos. Ugandoje motina su kūdikiu niekur nesiskiria, visur kartu. Todėl šiandien daug jaunų tėvų tai suprasdami taip vadinamame Vakarų civilizacijos pasaulyje, kuriam priklauso ir Lietuva, kuo daugiau laiko leidžia su savo kūdikiais, juos glosto ir būna kuo arčiau.

Šiandien moksliniai tyrimai jau tvirtai teigia, kad rankų prisilietimas yra nepaprastai naudingas ne tik kūdikiams, bet ir suaugusiems. Pastebėta, kai vienas žmogus laiko rankas priglaudęs prie kito, hemoglobino lygis kraujo ląstelėse padidėja pas abu, jos geriau aprūpinamos deguonimi, dėl to žmogui pakyla ūpas, sustiprėja jėgos.

Jėzus šį kartą minimame raupsuotojo pagydyme neapsiriboja vien žodžių ir tikėjimo galia. Jis paliečia raupsuotąjį ir taip jam suteikia sveikatos džiaugsmą. Šis stebuklingas pagijimas primena kiekvienam iš mūsų, kaip reikia mums asmeninio prisilietimo ir gyvo susitikimo su Jėzumi.

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje