Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: „Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su juo.” (Lk 2, 40)
Patalpinta 2017 12 31 @ 00:00:00

Paskutiniojo metų sekmadienio tema - Šventoji Šeima. Šį sekmadienį susimąstome, ko galima pasimokyti iš Šv. Šeimos: lengvo ir nerūpestingo gyvenimo, naktinių pokylių gausos ir kasdieniu maistu turtingai nukloto stalo, kurio didžioji dalis patenka į konteinerius išmetimui? Tikriausiai – ne!

Pirmiausia - tai buvo šeima, kurioje Juozapas ir Marija sunkiai dirbo, per tai vienas kitą geriau suprasdami ir priimdami vienas kitą tokius, kokie jie buvo iš tiesų. Jie suprato, kaip Jėzuliui reikia jų globos, bet dar daugiau jiems rūpėjo, kad jų vaikelis kuo anksčiau suprastų savo, kaip Dievo Sūnaus, gyvenimo kelią . Šiandien, deja, šeimos galvoja tik apie vaikų materialinę gerovę, taip dažnai nelemtai pamiršdamos parodyti savo vaikams Dievo pasaulį bei jo grožį, ir kokia svarbi vieta šiame pasaulyje yra skirta ir jų mažajam vaikeliui. Šis, paskutinis metų, sekmadienis ypatingu būdų kviečia šeimas atsigręžti į Jėzų, Mariją ir Juozapą, kai patiriame dvasinius ir materialinius sunkumus. Pagalba ateis tik iš Dievo, kuris tapo žmogumi, kad gyventų tarp mūsų.

Kartą vienas kunigas po Santuokos sakramento pasveikino jauną nuotaką su jaunikiu tokiais išminties žodžiais: „Akylai saugokite savo šeimą, kad jūsų santuoka netaptų teismo sale. Verčiau stenkitės, kad jūsų šeima būtų bažnyčios klausykla. Jeigu vyras ir žmona pradeda ginčus lyg kokie advokatai, kurie visaip pateisina savo poelgius ir veiksmus, tokia šeima greitai tampa teismo sale, ir niekas tada nelaimi. Tačiau, jeigu vyro ir žmonos gyvenimas yra lyg klausykla tiesiogine ir perkeltine prasme, kada vienas kitam išpažįsta savo kaltes ir jas ištaiso, tokia santuoka tikrai turi dangišką antspaudą ir visas garantijas iš aukštybių“.

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje