Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: „Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį“(Mt 18, 15)
Patalpinta 2017 09 08 @ 00:00:00

XXIII eilinio metų sekmadienio Evangelijos žinia yra - Dievo rūpestis žmonių tarpusavio santykių darna. Mes esame vienas prieš kitą atsakingi tiek fizinėje, tiek dvasinėje plotmėje mūsų šeimose, parapijose, bendruomenėse –esame lyg Dievo atvaizdas vienas kitam. O tai reiškia vienodai tiek patarimo, sudraudimo ir maldos tarpusavio pagalbą.

Rašytojas Dennis E. Mannering savo knygoje „Vištienos sriuba“ aprašo, kokią užduotį kartą davė savo klausytojams, kurie lankė suaugusių mokyklą. Užduotis buvo tokia: „ Surask žmogų, kurį tu tikrai myli ir jam tai pasakyk“. Po savaitės kitoje pamokoje vienas iš mokinių prabilo: „ Aš tikrai buvau piktas ant jūsų, kai man davėte tokią užduotį. Aš tikrai nejaučiau, kad turėčiau kam nors tai pasakyti. Bet kelionėje namo mano sąžinė greit man prabilo. Suvokiau, kam turėčiau ištarti: „Aš tave myliu“. Prieš penkis metus aš stipriai susiginčijau su savo tėvu, ir mudu iki šiol nesusitaikėm. Visus penkerius metus mes vienas kito vengėme, nebent tai buvo bendras šeimos suėjimas, kuriame retai ištardavome žodį vienas kitam. Grįžęs namo supratau, kad turiu kuo greičiau susitikti su savo tėvu ir jam pasakyti, kaip aš jį myliu. Dar tą patį vakarą aš buvau prie savo tėvų namų durų. Paskambinus į duris, jas atidarė tėvas. Nieko nelaukdamas, vos įžengęs į tėvų namus, pasakiau: „Tėti, aš užsukau tik todėl, kad noriu pasakyti, jog myliu tave“. Staiga kažkas pasiketė mano tėvo veide. Ir ne tik. Pravirkęs jis mane šiltai apkabino. Ir tai dar ne viskas. Po dviejų dienų jis patyrė širdies smūgį. Taigi mano žinia visiems yra tokia: „Jeigu manote, kad reikalas turi būti sutvarkytas dabar, niekuomet jo neatidėkite rytojui. Kokia nauda man būtų iš to, jei būčiau laukęs ilgiau? Būtinai suraskite laiko sau ir savo mylimiems žmonėms čia ir dabar“.

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje