Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: „Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ (Mt 16,13)
Patalpinta 2017 08 25 @ 00:00:00

Rugpjūčio mėnesio paskutinio sekmadienio Evangelijos tema - Jėzaus dievystės išpažinimas ir Petro primatas. Trumpai tariant, Petras išpažįsta Jėzų, kaip viso savo gyvenimo Viešpatį ir Gelbėtoją. Jėzus patvirtina Petro žodžius: „Pažadu Petrą padaryti savo Bažnyčios uola, kurios jokie pragaro vartai nenugalės“ (Plg. Mt 16,19). Šis Jėzaus klausimas ir Petro išpažinimas yra kertinis kievieno iš mūsų gyvenimo prasmės klausimas ir atsakymas. Jeigu mūsų atsakymas yra kaip Petro: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!” (Mt 16, 16), tuomet jokios dvasinės audros ir žemės drebėjimai nesujauks mūsų dvasios ramybės. O pragaro vartų užmačios yra tik vienos: nusivylimas, baimė, tušti pažadai ir netikėjimas. Štai kas šiandien kausto dabarties pasaulį, kuris atsitraukia nuo gyvojo Dievo ir klaidžioja piktojo tamsos labirintuose.

Taigi kas yra Jėzus? Su šia tema susiduria kiekviena karta, kuri ieško prasmingo gyvenimo kelio. C. S. Lewis (1898-1963) jaunystėje buvo užkietėjęs agnostikas. Bet nuoširdžiai ieškodamas tiesos, skaitydamas knygas ir bendraudamas su draugais krikščionimis atrado Jėzų. Po savo atsivertimo į krikščionybę parašė daugybę knygų, kuriose yra ginama krikščionybė. Jis dar II pasaulinio karo metu vienoje radijo laidoje išsakė tai, ką šiandien mėgsta kartoti kai kurie šio pasaulio išmintingieji: „Pripažįstu Jėzų kaip didelį moralinį autoritetą, bet ne Dievą“. Anot C. S. Lewis - tai didžiausia loginė klaida kalbant apie Jėzų. Arba renkuosi Jėzų savo amžinojo gyvenimo garantu, kaip tai padarė Petras savo išpažinime Cezarėjos apylinkėse, arba mano gyvenimas yra tik tuščia svajonė ir nykus burbulas.

Taigi jei Jėzų priimame kaip didį moralinį autoritetą, tada privalome jį suvokti ir kaip Dievą. Nes didieji moraliniai autoritetai niekada nemeluoja, o šiuo atveju Jėzus, patvirtinęs Petro spėjimą, jog jis yra gyvojo Dievo Sūnus, jį paskiria ir visos savo Bažnyčios galva.

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje