Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštiskun. E.Arnašius: „Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas!“ (Mt 15, 28)
Patalpinta 2017 08 18 @ 00:00:00

Sekmadienio Evangelijoje po Žolinių šventės išgirstame kananietės merginos išgydymo istoriją. Tiksliau apie gydymo ypatumus nesužinosime nieko. Bet visa tai, kas lemia sėkmingą gydymą, yra pasakyta Evangelijoje su kaupu, - tai kananietės moters stiprus tikėjimas Jėzumi. Jos dukra sunkiai serga, deja, ji ne išrinktosios tautos žmogus, todėl Jėzus kurį laiką nekreipia dėmesio į jos maldavimus ir prašymus. Šis pasakojimas - tai dar vienas Evangelinis perlas apie šeimininko stalą ir duonos trupinius, nukritusius šunyčiams. Jėzus nuolat mus stebina savo dieviška išmintimi. Bet mūsų sutikta sekmadienio Evangelijoje kananietė moteris nustebina ir patį Jėzų, gal būt pasakysime žodžių gražumu, išplėtotu palyginimu apie šunyčius, kurie šeimininko namuose nėra svetimi, o tikra dalis šeimos gyvenimo. Tai pasakojimas apie kiekvieną iš mūsų, kad ir kaip nutolusius nuo Dievo meilės. Ir tai yra priminimas, jei kartais mūsų gyvenimas yra tik maži duonos trupiniai, tai veikiau yra mūsų, o ne Dievo pasirinkimas ribotai Jam veikti mumyse.

O ar žinote, kurį iš mūsų labiausiai myli Dievas? Turtingiausius, sėkmingiausius, gražiausius, gudriausius ir patraukliausius? Kažin... Štai vieno žmogaus prisiminimas apie jo vaikystę. Jis augo dvylikos vaikų šeimoje. Kartą tėvas grįžo pietauti ir pas jį užsuko kaimynas. O jis tada dar būdamas mažas vaikas irgi grįžo patyliukais namo. Įsliūkinęs į vidų ir lengvai pasislėpęs klausėsi suagusių žmonių pokalbio. Kažkaip kaimynas jo tėvo paklausė: „Na tu man atsakyk, turi dvyliką vaikų, o kurį vis tik myli labiausiai?“ Tada tėvas pradėjo: „Viskas labai paprasta. Štai Marytė, jai dvylika metų, ji šiuo metu su dantų brasletais. Ji jaučiasi taip nemaloniai, lyg ne savo kailyje, visai nenori eiti iš namų - net į vaikų kiemą. Palauk, tu klausei apie mano mylimiausią vaiką? Tai mano dvidešimt trejų Petras. Jį ką tik paliko jo draugė, jis toks pasimętęs ir vienišas. Bet ką labiausiai myliu - tai turbūt yra Mykoliukas. Deja, sporto pratybų lankyti negali, vis griūva ir griūva kiek tai pabėgęs. Bet turbūt kas arčiausiai mano širdies - tai Kotryna. Jai jau virš dvidešimt. Neseniai išėjo iš namų ir pradėjo savarankišką gyvenimą. Taip neramu, ar ji nepasiklys didelio miesto šurmulyje.,,“ Ir taip mano tėvas išvardijo visus savo vaikus ir jų vardus.

Štai ir paaiškėjo mums, ką Dievas labiausiai myli iš mūsų. Tai tą, kuriam labiausiai reikia Dievo pagalbos, panašiai kaip tėvas kalbėjo apie savo didelį būrį vaikų.

Pastaba: Lietuvių katalikų misija Airijoje