Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisJaunimo sielovada: Neringos stovyklos naujienos
Patalpinta 2009 02 07 @ 23:00:00

1. Registracija atidaryta! www.neringa.org rasite reikalingą informaciją ir anketas stovyklauti šią vasarą. Prisiminkite, kad vaikų stovykloms galioja nuolaidos užsiregistravusiems iki balandžio 1 d.

2. Kviečiame į darbą! Norintys vadovauti arba dirbti pagalbininkais gali www.neringa.org rasti visas reikalingas darbo paraiškas, kurios bus priimamos iki gegužės 1d. Vadovai-savanoriai priimami nuo 18 metų, o savanoriškai dirbantys pagalbininkai priimami nuo 17 metų. Dėl virtuvės darbų kreipkitės tiesiogiai į vida@neringa.org

3. Nekalto Prasidėjimo Seserys kviečia į Putnamą Valentino dieną visus, norinčius atnaujinti savo vedybinius pažadus. Žiūrėkite: www.neringa.org/vows.doc

4. KLASIKINĖS MUZIKOS KONCERTAS šeštadienį, kovo 21d., 14.00 val. kviečiame į lėšų telkimo koncertą Nekaltojo Prasidėjimo Seserų sodyboje (600 Liberty Hwy., Putnam, CT 06260). Klasikinės muzikos koncertą atliks smuikininkė Edita Orlinytė. Koncerto pelnas skiriamas remti Neringos stovyklos veiklą.

5. MOTERŲ REKOLEKCIJOS Šiais metais dr. Kristina Maciūnaitė ir Kerry Secrest vel kviečia Neringos moteris į stovyklavietę balandžio 24-26d.d. dvasiniam atsinaujinimui. Jau kelintus metus vertinga programa suteikia Neringos moterims progą sulėtinti zingsnį ir iš naujo pasižiūrėti į pasaulį. www.neringa.org rasite daugiau informacijos ir registracijos anketą šiam renginiui.

6. NERINGOS 40-METIS. Nuo 1969 metų nuostabūs dalykai vyksta Neringos stovykloje. Svęskite kartu atvažiuodami stovyklauti, dalyvaudami jubiliejinėse šventėse, atvykdami į Iškyla arba siųsdami Neringai savo maldas ir paramą. Gimtadienio šventės vyks kiekvienoje stovykloje, bet taip pat bus rengiama gegužinė stovykloje liepos 3 - 4d.d. www.neringa.org rasite registracijos formą. Taip pat minėsime Neringos jubiliejų Putnamo šventėje tiems, kurie negalės atvykti i Neringą ateinančiais metais.

7. TALKOS SAVAITGALIS 2009m. birželio 5-7 dienomis kviečiame į kasmetinį susibūrimą Neringoje padėti paruošti stovyklavietę ateinančiai vasarai. Jūsų dalyvavimas būtų puiki dovana Neringai. Praneskite vida@neringa.org jeigu galite atvykti.