MALDA UŽ KUNIGUS

Viešpatie Jėzau,
Esantis Švenčiausiame Sakramente,
Ir amžinai gyvenantis tarp mūsų savo kuniguose,
Padaryk, kad Tavo kunigų žodžiai
būtų vien Tavo žodžiai,
O jų gyvenimas - 
Tikrasis Tavo gyvenimo atspindys.

Padaryk, kad jie būtų vyrai,
kurie kalba Dievui tautos vardu,
O Dievo tautai byloja apie Dievą.
Tegul jie drąsiai tarnauja Bažnyčiai taip,
Kaip ji to prašo.

Padaryk juos
Šiuolaikiškais amžinybės liudytojais,
Kurie Tavo pėdomis keliauja istorijos keliais
Visiems darydami gera .

Padaryk,
kad jie ištikimai laikytųsi įsipareigojimų,
Uoliai atsilieptų į savo pašaukimą
Ir atliktų savo misiją.
Tegu jie būna aiškus kunigo tapatybės atspindys
Ir gyvena džiaugdamiesi gauta dovana.

Meldžiame, kad Tavo Šventoji Motina Marija,
Visą gyvenimą Tave lydėjusi,
Visada būtų šalia Tavo kunigų.
Amen.