KUNIGO MALDA

Viešpatie, Tu pašaukei mane kunigo tarnystei
Ypatingu istorijos tarpsniu
kaip pirmųjų apaštalų laikais,
Kai troškai, kad visi krikščionys,
O ypač Tavo kunigai
Liudytų stebuklingus Dievo darbus
Ir Tavo Dvasios jėgą.

Leisk man liudyti žmogaus gyvenimo kilnumą
Ir man suteiktos tarnystės galią.
Tebūna visas mano gyvenimas skirtas Tau
Dėl meilės, tik dėl meilės, dėl aukštesnės meilės.

Tegu iš Tavo misijos kilęs
Mano įsipareigojimas laikytis celibato
Reiškiasi džiaugsmingu
Ir visišku atsidavimu kitiems
Tarnaujant Tavo Bažnyčiai.
Suteik man jėgų, kai patiriu silpnumą,
Ir leisk dėkoti už tvirtumą.

Šventoji Motina Marija,
Didingiausia ir nuostabiausia visų laikų Motina,
Padėk man kasdien patikėti savo gyvenimą Tau.
Marija, dosnumo ir atsidavimo inde,
Leisk būti suvienytam su Tavimi
Didingiausio pasaulyje Kryžiaus papėdėje
Ir patirti atperkamąjį
Tavo Sūnaus mirties skausmą,
Kad galėčiau džiaugtis
Prisikėlimo amžinajam gyvenimui pergale.
Amen.