Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.Gailestingumo metai 2016Nuorodos


Kataliku Baznycia Lietuvoje
Lietuvos Vyskupu Konferencija
Pasaulio lietuviu bendruomene
Gyvenimo ir tikejimo institutas
Šiaures Amerikos Ateitininkai
Kretingos pranciškonai
Dievo gailestingumo šventove
Toronto Prisikelimo parapija
XX-XXI amziu lietuviu misijonieriu ir misijonieriu Lietuvoje sarašas Šiluvos koplyčia (Vašingtone, JAV) švenčia 50 metų jubiliejų


Spauda


Vatikano radijas lietuvių kalba
Marijos radijas
Bernardinai
Bernardinų televizija
XXI amžius
Leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai"
Spinduliukas - Evangelija vaikams
Ecos de Lituania (Lietuvos Aidai)-lietuviškos radijo valandėlės iš Argentinojos
Artuma - katalikiškas mėnraštis šeimai
Katalikiška pažinčių svetainė


Sielovados renginiai


IV JAV lietuvių katalikų Sielovados konferencija - Čikagoje
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
III JAV Sielovados konferencija - Bostone
II JAV Sielovados konferencija - Čikagoje
I JAV Sielovados konferencija - Filadelfijoje


Sielovados galerija


Velykos palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 12
III JAV Sielovados konferencija Bostone - 2009
Verbų Sekmadienio koncertas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje
Didysis Ketvirtadienis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 9
Velyknaktis palaimintojo Matulaičio misijoje - 2009 balandžio 11 d.


Jaunimo sielovada


Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Argentinoje pasibaigė keturias dienas trukęs Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
XIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
KONGRESŲ VELNIO TUZINAS
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje
Neringos stovyklos naujienos
Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas Kovo 20-22 dienomis Dainavoje!
Ateitininkų žinios


Veiklos žiniaraščiai


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2015 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2015

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2013 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2013

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2012 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2012

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2011 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2011

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2010 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2010

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2009 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2009

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo - 2008 metai
A letter from Monsignor Edmond J. Putrimas - year 2008

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo apie 2007 m. veiklą

2006 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2005 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštis

2004 m. Prelato Edmundo J. Putrimo veiklos žiniaraštisPopiežius Pranciškus kitąmet lankysis Lietuvoje
Popiežius Pranciškus kitąmet rudenį lankysis Lietuvoje, BNS trečiadienį patvirtino Prezidentūra. „Popiežiaus Pranciškaus vizitas planuojamas kitų metų rudenį“, – sakė prezidentės atstovė spaudai Daiva Ulbinaitė. Pasak jos, Vatikanas artimiausiu metu turėtų paskelbti tikslią vizito datą ir statusą.

Atvyks rudenį, galbūt rugsėjį

Arkivyskupas Gintaras Grušas sakė: „Gavome žinią iš nuncijaus, kad popiežius išreiškė norą aplankyti mūsų kraštą. Mes labai tuo džiaugiamės. Deja neturime datų, kuriomis galime pasidalinti, nes dabar vyksta derinimas“.

G. Grušas akcentavo, kad popiežiaus atvykimas pirmiausiai yra pastoracinė kelionė aplankyti savo tikinčiuosius – Lietuvos žmones: „Dėmesys visuose popiežiaus vizituose pirmiausiai yra skiriamas žmonėms“. 

Popiežius į Lietuvą atvyks minint valstybės šimtmetį. Estijos žiniasklaida šią savaitę pranešė apie galimą Šventojo Tėvo vizitą į Taliną. Arkivyskupas tvirtina, kad tokie vizitai nėra siejami su konkrečiomis datomis ar sukaktimis, visgi 2018-aisiais minimas ne tik Lietuvos valstybės šimtmetis, bet ir 25-metis nuo Jono Pauliaus II vizito, bei Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, metai.

Estijos prezidentės atstovas spaudai BNS sakė, kad Šventasis Tėvas Baltijos šalyse lankysis kitų metų rugsėjo 16-18 dienomis.
BERNARDINAI.LT | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2017 m. lapkričio 20–22 d. plenarinį posėdį
2017 11 23

2017 m. lapkričio 20–22 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, P. López Quintana, S. Tamkevičius; vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, J. Kauneckas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas ir vyskupas nominatas D. Trijonis.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius, informavo juos apie Popiežiaus Pranciškaus vizito į Lietuvą galimybę bei ragino melstis, kad toks vizitas taptų įmanomu.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

USCCB News: U.S. Bishops Mark Nov. 26 as Day of Prayer for Persecuted Christians
November 21, 2017
WASHINGTON—The USCCB in collaboration with the Knights of Columbus, Catholic Relief Services, the Catholic Near East Welfare Association (CNEWA) and Aid to the Church in Need announce the observance this Sunday, November 26, as A Day of Prayer for Persecuted Christians. The Day of Prayer also initiates "Solidarity in Suffering" a Week of Awareness and Education that runs from November 26-December 3. The Day of Prayer on the Solemnity of Christ the King, is a fitting time to reflect on religious freedom and Christians around the world who are being persecuted in unheard of numbers.

"On the solemnity of Christ the King, I ask that the entire church in the United States come together in a special way for a day of prayer for persecuted Christians to express our solidarity with those who are suffering," says Cardinal Daniel N. DiNardo of Galveston-Houston, President of the U.S. Conference of Catholic Bishops, during his annual address to bishops. In a statement to bishops, the cardinal added, "To focus attention on the plight of Christians and other minorities is not to ignore the suffering of others. Rather by focusing on the most vulnerable members of society, we strengthen the entire fabric of society to protect the rights of all."
United States Conference of Catholic Bishops - News | Versija spausdinimui  Siųsti draugui | USCCB News

Prancūzijos lietuviai minės bendruomenės 70-metį, pagerbdami prelato J. Petrošiaus atminimą
Prancūzijos lietuvių bendruomenė išaugino ne vieną iškilią asmenybę. Šiemet švenčiame Algirdo Juliaus Greimo metus, minime Oskaro Milašiaus gimimo 140-ąsias metines. Visais laikais Prancūzija, o ypač jos sostinė Paryžius, buvo daugeliui lietuvių, pradedant Adomu Mickevičiumi ir baigiant garsiosiomis XX amžiaus lietuvių šeimomis, tokiomis kaip Bačkiai, Klimai ar Karveliai, prieglobsčio, mokslo, kūrybos, politinės, diplomatinės veiklos vieta.

Šių metų lapkričio 19 dieną senojoje Paryžiaus Saint Augustin parapijoje, lietuviai ir jų draugai prancūzai susirinks pagerbti dar vieno išskirtinio Prancūzijos lietuvio, prelato Jono Petrošiaus (1921-2009) atminimą. Paprastas ir kuklus, niekada nemėgęs būti dėmesio centre, kunigas Jonas Petrošius vis dėlto daugelį metų buvo centrine Prancūzijos lietuvių bendruomenės ašimi.

Gimęs 1921 m. gruodžio 19 d. Reistų kaime, Šilalės valsčiuje, Tauragės apskrityje, pabaigęs Tauragės gimnaziją, Jonas Petrošius mokytojavo Kvėdarnos valsčiuje, studijavo Telšių ir Eichšteto (Eichstätt, Vokietija) kunigų seminarijose. Pasitraukęs į Vakarus, 1947–1955 m. įsitraukė į Strasbūro lietuvių draugijos veiklą, o 1951 m. Miulūzo (Mulhouse, Prancūzija) mieste buvo įšventintas į kunigus. 1955 m. jis, kaip kunigas, buvo pakviestas į valstybės sostinę, kur daugiau lietuvių. Čia prasidėjo didysis prelato J. Petrošiaus veiklos ir darbo laikotarpis, kai jo parapijiečiais tapo visos Prancūzijos lietuviai (po kurio laiko dar prisidėjo Belgijos ir Olandijos lietuvių sielovada).
Iš dienraščio BERNARDINAI.LT | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Paskirtas Popiežiškas Šv. Silvestro medalis
Šv. Sostas paskyrė Popiežiškąjį Šv. Silvestro medalį Viktorui Nakui, pasižymėjusiam savo katalikiškumu profesiniame ir bendruomeniniame gyvenime. Popiežiškasis Šv. Silvestro ordinas buvo įsteigtas popiežiaus Pijaus X 1905 metais pagerbti veiklius katalikus, remiančius visuotinę katalikišką veiklą.

Viktoras Nakas 17 metų dirba The Catholic University of America, Washington, DC. Šalia kitų pareigų jis padėjo suorganizuoti popiežiaus Pranciškaus vizitą The Catholic universitete 2015 metais ir tuo metu buvo universiteto atstovas spaudai bei Lietuvos Respublikos ambasadai JAV-se. Jis pirmininkavo Washington, DC, Nacionalinės katedros Šiluvos lietuvių koplyčios 50 metų jubiliejaus iškilmėms 2016 metais, kuriose dalyvavo JAV Vyskupų konferencijos pirmininkas ir Louisville ordinaras arkivyskupas Juozas E. Kurtz, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ, keturi chorai iš JAV ir Kanados, daugiau kaip du tūkstančiai dalyvių. Taip pat ta proga bazilikoje buvo surengta pusmetį rodoma paroda apie Šiluvą Lietuvoje ir jos koplyčios istoriją. V. Nakas daug metų dalyvavo ir buvo uolus veikėjas lietuvių bendruomenėje.
Apdovanojimo ceremonijos nuotraukos - fotografas Rimas Cikotas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Vėlinėms skirtas koncertas Dubline (Airija)
Sekmadienį, lapkričio 5 dieną bažnyčioje Dubline įvyko vėlinėms skirtas koncertas. Žiūrėkite šio koncerto akimirką.
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Susitikimas su Čikagos kardinolu B. Cupich
Rugsėjo mėnesio 8d. įvyko susitikimas su Čikagos kardinolu B. Cupich. Dalyvavo: Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Marijos gimimo parapijos klebonas Jaunius Kelpša, vikaras kunigas Gediminas Keršys
| Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Šiaurės Amerikos ateitininkų studijų savaitgalis Dainavoje (JAV) - rugsėjo 2-3 dienomis 2017
Rugsėjo 2 diena

Rugsėjo 3 diena
Dainos Čyvas nuotraukų albumas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

Koplytstulpių šventinimo šventė Ateitininkų namuose Lemonte (JAV) - rugsėjo 16 d. 2017
Dainos Čyvas nuotraukų albumas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

,,ATGAIVINK" 2017 Sendraugių Ateitininkų Stovykla - Dainava (Manchester, Michigan -JAV)
Dainos Čyvas nuotraukų albumas | Versija spausdinimui  Siųsti draugui

AdresasMaldos


Malda už kunigus
Kunigo malda


Kasdieninė malda internete


Lietuvos jėzuitai veda kasdieninės maldos minutes
"Sakrali erdvė"

Su skaitymu, pamąstymu, maldele
http://www.jesuit.lt/malda/

Trunka iki 10 minučių su skaitiniu ir muzika.


Mielas apsilankymas
Sutvirtinimo sakramento ruošos vadovėlisBernardinai.lt Evangelijos komentaras


VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI) Mt 2, 1-12 ?Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti?.
Švč. Jėzaus Vardas Mt 1, 18-25Â ?Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą.?
ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA Lk 2, 16-21 ?Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje?.
Šv. Silvestras I, popiežius Jn 1, 1-18 ?Jame buvo gyvybė?.
Lk 2, 36-40 ?Ateikite tautos, pagarbinkite Viešpatį: šiandien didinga šviesa nužengė žemėn?.


Bernardinai.lt Liturginis kalendorius


Šv. Rapolas Kalinauskas
Rapolas Kalinauskas išsiskyrė pamaldumu, apaštaliniu uolumu, buvo vertinamas kaip geras dvasios vadovas.

Šv. Gertrūda Didžioji, mergelė
Gertrūda priklausė šiam pasauliui, ji buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta ?Didžiąja?: savo gyvenimu ir mirtimi ji nepakartojamai paveikė krikščioniškąjį dvasingumą.

Šv. Gertrūda Didžioji, mergelė
Gertrūda priklausė šiam pasauliui, ji buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta ?Didžiąja?: savo gyvenimu ir mirtimi ji nepakartojamai paveikė krikščioniškąjį dvasingumą.


kun. E.Arnašiaus mintys Sekmadienio Evangelijos temaBiblijos centras: Nuostabus dalykasNuoširdžiai dėkojame už paramą


Prisikelimo Bankelio Kredito Kooperatyvas


Villa Lituania - svečių namai Romoje